Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
utilized
3410 9352 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
utilized
4240 41fe
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
utilized

In an ocean of music.

Two Feet - Go Fuck yourself

Reposted bypartyhardorgtfo partyhardorgtfo
utilized
1709 e409 500
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaHoHo HoHo
utilized

WoD 2.0

World of Warcraft - Battle for Azeroth.
The end of WoW.

Tags: Blizzcon 2k17
utilized
'Najgorsze obecnie ścierwo jakie istnieje to przedpremierowe zestawy gry, Ubisoft i EA w typ prowadzą. Wersja standardowa 229 zł, wersja deluxe dodatkowa broń i jakaś misja poboczna, wersja turbo deluxe dodatkowa broń, misja poboczna, nowe ubranie i dostęp do bety cena 329 zl, ale za do wersja turbo mega deluxe zawiera wszystko co wyżej, pakiet wyżywienia Twojej rodziny, trójkę dzieci, dwa psy, domek na drzewie i gówno w worku a cena to jedyne 499 zł , jak ja kurwa nienawidzę tych dwóch firm." 

Śmiechłem. :D
utilized
0457 eff6
Reposted frommalice malice viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
utilized
utilized
2009 fd84
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaSkydelan Skydelan
utilized
7748 e040 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
utilized
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaSkydelan Skydelan
utilized
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSkydelan Skydelan
utilized
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaSkydelan Skydelan
utilized
9642 9151 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSkydelan Skydelan
utilized
9765 ea06 500
Reposted fromjareth jareth viaSkydelan Skydelan
6432 88aa

Harambe died for your choco

Reposted frommyry myry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
utilized
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaSkydelan Skydelan
utilized
3287 fdba 500
Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
utilized
7323 9069 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaSkydelan Skydelan
utilized
9459 d73d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl