Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
utilized
utilized
Pokręcony mój los. Pokręcone jest to dziwne cierpienie, które wciąż mi towarzyszy, mimo upływu czasu. Pokręcone są myśli o Niej. Pokręcona jest nienawiść i tęsknota. Pokręcony mój brak zainteresowania w zaakceptowaniu innych, którzy może by mnie prawdziwie pokochali. Pokręcone jest to, że przez kogoś kto mnie nie szanował i miał za odskocznie, ja nie mam ochoty żyć sam ze sobą a tym bardziej z kimś.Śmieszne jest to, że zdaje sobie sprawę jak bardzo nie szanuję siebie.
utilized
utilized
6881 6bad 500
utilized
utilized
Reposted fromjecer jecer viaathalis athalis
utilized
utilized
6280 1562
Kiedy na chwilę przed egzaminem po raz ostatni zerkam na notatki...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vialifeless lifeless
utilized
Reposted fromoll oll viapieceoflife pieceoflife
utilized
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viapieceoflife pieceoflife
2533 b10f
the whole package, actually
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viazungud zungud
utilized
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viamefir mefir
0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viamefir mefir
utilized
1597 183b 500
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish viamefir mefir
0686 bcb1
Reposted fromnoisetales noisetales viamefir mefir
utilized
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamefir mefir
utilized

It’s a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.

utilized
おげんきですか?
utilized
Play fullscreen
Reposted bypartyhardorgtfojoannnapersona-non-gratakotficablacksadcatcoolstorybro23
utilized
5164 1935
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl