Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
utilized
utilized
2398 5d1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapieceoflife pieceoflife
utilized
Smutno tak troszku, w samotności.
utilized
9655 f9b3 500
Reposted fromtichga tichga viaathalis athalis
utilized
7821 917f
NL-BE
Reposted fromzungud zungud
utilized
0899 0dab
Reposted fromirmelin irmelin viazungud zungud
4765 b973
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning
utilized
7135 6c34 500
Reposted fromkabu kabu viaathalis athalis
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaathalis athalis
utilized
utilized
Pokręcony mój los. Pokręcone jest to dziwne cierpienie, które wciąż mi towarzyszy, mimo upływu czasu. Pokręcone są myśli o Niej. Pokręcona jest nienawiść i tęsknota. Pokręcony mój brak zainteresowania w zaakceptowaniu innych, którzy może by mnie prawdziwie pokochali. Pokręcone jest to, że przez kogoś kto mnie nie szanował i miał za odskocznie, ja nie mam ochoty żyć sam ze sobą a tym bardziej z kimś.Śmieszne jest to, że zdaje sobie sprawę jak bardzo nie szanuję siebie.
utilized
utilized
6881 6bad 500
utilized
utilized
Reposted fromjecer jecer viaathalis athalis
utilized
utilized
6280 1562
Kiedy na chwilę przed egzaminem po raz ostatni zerkam na notatki...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vialifeless lifeless
utilized
Reposted fromoll oll viapieceoflife pieceoflife
utilized
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viapieceoflife pieceoflife
2533 b10f
the whole package, actually
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viazungud zungud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl